Andrijevica: Klaster drvoprerade prioritet

Udruženje drvoprerađivača uspjelo je da klaster drvoprerade uvrsti među prioritete u strateškom planu razvoja Opštine Andrijevica, zbog čega će taj sektor biti posebno posmatran.

Lokalna uprava će, kako je saopšteno, dosta toga uraditi kako bi se olakšalo poslovanje i obezbijedila dodatna sredstva za funkcionisanje tog klastera.

Iz Ministarstva ekonomije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) su saopštili da klaster drvoprerađivača i turistički klaster Andrijevica svoje ovogodišnje projekte realizuju u okviru programa državne pomoći.

Programom podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori za period do 2020, Ministarstvo u ovoj godini finansijski podržava sedam crnogorskih klastera.

Klaster drvoprerađivača Andrijevica je aplicirao ove godine kod Ministarstva za subvenciju projekta Modernizacija kapaciteta kroz poboljšanje kvaliteta gotovog proizvoda, sa ciljem unaprijeđenja kvaliteta proizvodnje i jačanja saradnje samih članova unutar klastera, kao i klastera sa ostalim privrednicima iz istog sektora u sjevernom regionu.

„Aktivnosti na pomenutom projektu obuhvataju pripremu lokacije, nabavku sušare, organizovanje transporta i montažu iste. Vrijednost projekta je 24,6 hiljada EUR, a od toga će klasteru biti refundirano maksimalno mogućih 15 hiljada EUR, što je 62 odsto ukupne investicije“, navodi se u saopštenju.

Član radne grupe klastera drvoprerađivača Andrijevica, MIloje Bakić, je rekao da su od 2015. godine uradili analize i vidjeli da nije jedini problem u nabavci sirovine, već da postoji dosta problema kod članica klastera i u organizovanju njihovog poslovanja.

„Klaster se pokazao kao idealno rješenje za otkrivanje i rješavanje takvih problema koje članice klastera pojedinačno imaju“, kazao je Bakić.

Turistički klaster Andrijevica je mlad klaster. Njegovi osnivači su kompanije koje se bave ugostiteljstvom već duže od deset godina.

„Novoformiranom klasteru je bilo potrebno određeno vrijeme da uspostavi kompletnu klastersku infrastrukturu i logistiku, a već ove godine kreće sa aktivnim radom koji će doprinijeti unaprieđenju ponude i daljem razvoju turizma“, dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo ekonomije u kontinuitetu prati realizaciju svih sedam projekata, a klasterima je na raspolaganju i tehnička podrška u cilju uspješne finalizacije svih planiranih aktivnosti.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top