Alarmantno stanje u finansijama opštine Pljevlja | Ekonomist

Alarmantno stanje u finansijama opštine Pljevlja

DRI je dala pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na završni račun budžeta Opštine Pljevlja za 2016. i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.

U izvještaju koji su sačinili senatori Zoran Jelić i Nikola N. Kovačević se navodi da završni račun budžeta ne sadrži bitno materijalne greške i da daje istinit i objektivan prikaz primitaka i izdataka na gotovinskoj osnovi.

“Nepravilnosti iskazane u komentarima izvještaja o konsolidovanoj javnoj potrošnji za prošlu godinu, odnose se na stornirane prihode iz Egalizacionog fonda i način vođenja evidencija primitaka i izdataka. Nakon korekcija utvrđenih revizijom, suficit Opštine potrebno je iskazati u iznosu od 1.077.205 eura odnosno uvećati za 68.806 eura u odnosu na podatke koji su iskazani u odluci o završnom računu”, navela je državna revizija.

Opština je kapitalni budžet za prošlu godinu realizovala sa samo 21,29 odsto u odnosu na plan, i ona je dovedena u pitanje zbog nelikvidnosti opštine.

“Za otplatu obaveza iz prethodnog perioda za kapitalne izdatke izdvojeno je 1.495.558 eura ili 46,56 odsto izdataka. Samo na projekat upravljanje sistemom otpadnih voda odno si se 61,19 odsto plaćanja iz kapitalnog budžeta za 2016. godinu u iznosu od 1.064.544 eura. Od predviđenih 94 projekta iz kapitalnog budžeta na 56 nijesu započete ni pripremne radnje, dok je na osam projekata utrošeno do 500 eura. Ovo ukazuje na alarmantnu situaciju da dvije trećine budžetom planiranih projekata nije ni započeto”, navodi se u izvještaju DRI.

U prošloj godini nijesu plaćeni računi koji se odnose na kapitalne izdatke u iznosu od 976.936 eura, što je neizmirene obaveze povećalo na 7.691.000 eura.

“Opština je 2016. platila 4.335.656 eura obaveza, što znatno prevazilazi iznos od 10 odsto realizovanih tekućih prihoda, koji su u 2016. bili 6.386.935 eura. To upućuje na činjenicu da opština bez finansijske pomoći države ili dodatnog zaduženja (refinansiranja kredita) teško može izmirivati svoje obaveze”, konstatovano je u izvještaju.

DRI je zato preporučila Vladi da u saradnji sa opštinom razmotri priprema sanacionog plana i programa mjera za prevazilaženje finansijskih teškoća.

“Ugovori o privremenim i povremenim poslovima u iznosu 68.346 eura i ugovori o djelu u iznosu od 4.138 eura, isplaćeni su sa računa bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca, zaključivani su i za poslove iz redovne djelatnosti organa lokalne uprave. To nije u skladu sa zakonom”, konstatovala je revizija.

Državna revizija je skrenula pažnju da opština treba u skladu sa MRS 3 izvrši ispravku u izvještaju o konsolidovanoj javnoj potrošnji za prošlu godinu.

DRI je utvrdila da je opština kršila zakone o sistemu unutrašnjih kontrola, o finansiranju lokalne samouprave, o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, o državnim službenicima i namještenicima, o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština o radu trezora Opštine Pljevlja.


 

Izvor: Pobjeda

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top