Akcize na cigarete ostaju iste | Ekonomist

Akcize na cigarete ostaju iste

Akcize na cigarete u Crnoj Gori neće se mijenjati do četvrtog kvartala naredne godine, kada se predviđa donošenje zakona i dalje usklađivanje sa standardima u EU, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Oni su objasnili da su programom pristupanja EU, za period od ove do 2018. godine, planirane izmjene Zakona o akcizama za četvrti kvartal naredne godine, kojima će se nastaviti sa daljim usklađivanjem.

Iz Ministarstva su podsjetili da je nastavljeno usklađivanje sa direktivom EU u pogledu proširenja obuhvata proizvoda koji podliježu obavezi plaćanja akcize.

“Akcizom će biti obuhvaćeni ostali energenti – prirodni plin, ugalj, koks, zemni gas i električna energija. U pogledu usklađenosti obuhvata proizvoda koji podliježu obavezi plaćanja akcize, kao i u pogledu visine akciznih stopa za mineralna ulja, alkohol i alkoholna pića, važeće akcizno zakonodavstvo je u potpunosti usklađeno sa direktivama EU”, rekli su predstavnici Ministarstva.

Izvor:rtcg

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top