Akcionari Jugopetrola dijele 6,77 miliona eura | Ekonomist

Akcionari Jugopetrola dijele 6,77 miliona eura

Akcionari Jugopetrola će na Skupštini 28. maja donijeti odluku o raspodjeli dobiti za prošlu godinu, kada je ostvarena neto dobit od 6,77 miliona eura.

Na sjednici će se raspravljati i o usvajanju finansijskog i izvještaja o poslovanju za 2018, kada je profit kompanije pao 11,2 odsto. Akcionari će odlučiti i o nezavisnom revizoru za ovu godinu, kao i o razrješenju i izboru članova Odbora direktora.

Poslovni prihodi preduzeća su prošle godine porasli 21,2 odsto na 163,84 miliona eura, a rashodi 23,2 odsto na 156,53 miliona eura. Neraspoređena dobit kompanije iznosi 15,4 miliona eura.

Većinski vlasnik Jugopetrola je grčki Hellenic Petroleum International, koji posjeduje 54,35 odsto akcija kompanije.

Iza NM-Zbirnog kastodi računa 3 sakriven je vlasnik 9,26 odsto akcija. Vlasnik 9,1 odsto akcija kompanije skriven je iza EK-Zbirnog kastodi računa 1, a 3,62 odsto dionica iza CK-Zbirnog kastodi računa 1.

Radoslav Tomić iz Beograda ima 2,43 odsto akcija, dok je iza NM-zbirnih kastodi računa 8 i 6 sakriven vlasnik 2,38 odsto odnosno 1,13 odsto akcija.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top