Adiko banka obavezna da klijentima vrati 963,7 hiljada eura | Ekonomist

Adiko banka obavezna da klijentima vrati 963,7 hiljada eura

U izvještaju Centralne banke o primjeni Zakona o konverziji kredita u francima u eure koji je dostavljen parlamentu i juče objavljen na sajtu navodi se da je Adiko banka obavezna da vrati 963,7 hiljada eura klijentima koji su otplatili kredite u “švajcarcu”.

“Od ukupno 108 kreditnih partija, kod 91 je utvrđena pozitivna razlika u korist klijenata, tako da povraćaj sredstava korisnicima kredita koji su otplaćeni iznosi preko deset hiljada eura prosječno po partiji”, kaže se u dokumentu uz podsjećanje da je do 10. marta zaključeno 79 sporazuma o regulisanju obaveza između banke i klijenata.

Isključivanjem zakonske zatezne kamate pri obračunu duga, značajno je umanjen iznos potraživanja u odnosu na stanje prije konverzije kod klijenata za koje je banka raskinula ugovor zbog neplaćanja i došlo je do značajnog smanjenja obaveze dužnika, navodi se u izvještaju.

Potraživanja tog preduzeća prema dužnicima obuhvaćenim konverzijom na 30. septembar prošle godine iznosila su 61,8 miliona eura, a iznos duga nakon konverzije 35,6 miliona eura, nalazi se u podacima pribavljenim od Hete,

Taj podatak pokazuje da su ukupna dugovanja prema Heti nakon konverzije prosječno smanjena 42 odsto u odnosu na iznos neposredno prije konverzije. Slično umanjenje postoji i kod potraživanja koja se nalaze u portfoliju B2 kapitala navodi se u izvještaju. Kontrola je utvrdila da 242 kredita indeksirana u CHF-u imaju status zatvorenog potraživanja.

Ljiljana Premović
Ljiljana Premović
Glavni i odgovorni urednik portala Ekonomist i izvršni direktor BePositive konsultantske kompanije.

Komentariši

Top