5 "ubica biznisa" u Crnoj Gori | Ekonomist

5 “ubica biznisa” u Crnoj Gori

U Crnoj Gori još uvijek ne može da se govori o poslovnom ambijentu koji je podsticajan s aspekta razvoja i održivosti biznisa.

Pet “ubica biznisa” u Crnoj Gori su neadekvatan regulatorni okvir, otežan pristup finansijskim sredstvima, velika zastupljenost sive ekonomije, postojanje korupcije u svim oblastima i na svim nivoima i nesklad između obrazovnog sistema i stvarnih potreba tržišta rada, rezultati su onlajn istraživanja koje je sprovela Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG)

Pokazatelji manjeg poboljšanja odnose se na procjenu privrednih subjekata o određenom poboljšanju koje se desilo po pitanju uslova kreditiranja i pristupa finansijama, kao i stanja obrazovnog sistema u odnosu na potrebe tržišta rada. S druge strane, poslovni ambijent prošle godine karakterisale su i izvjesne negativne promjene koje su rezultirale ocjenom o nešto lošijem stanju u regulatornom okviru korupciji i sivoj ekonomiji.

Kako je istakla generalni sekretar UPCG Suzana Radulović, rezultati istraživanja jasno pokazuju da još uvijek ne može da se govori o poslovnom ambijentu koji je podsticajan s aspekta razvoja i održivosti biznisa u Crnoj Gori.

“U prilog očekivanim, a prije svega neophodnim promjenama koje će omogućiti konkurentnost privrednih subjekata, UPCG će uskoro objaviti nove pozicione dokumente. Nakon regulatornog okvira i neformalne ekonomije, obradićemo teme pristupa finansijskim sredstvima, korupcije i nesklada između obrazovnog sistema i potreba tržišta rada. Namjera nam je da uočene barijere dodatno analiziramo, objasnimo uzroke njihovog nastanka, a zatim ponudimo preporuke za njihovo eliminisanje. Pozivam privrednike da se aktivno uključe u kampanju “Bez barijera. Da posao ne stoji!” otvoreno ukažu na probleme s kojima se svakodnevno srijeću u svom radu i predlože moguće rješenja”, poručila je ona.

Prema riječima Jelene Mrdak, menadžerke projekta Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, prva faza kampanje se završava u martu, kada će se sumirati identifikovane barijere, pripremiti prijedlozi za reformu i poslati na razmatranje Savjetu za unaprjeđenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi.

“Nakon sednice i zaključaka Saveta, prijedlozi se šalju Vladi Crne Gore. Savet i Vlada će u okvirima svojih nadležnosti preporučiti realizaciju adekvatnih mjera. Krajnji cilj projekta je da Vlada, jedinice lokalne samouprave i druge nadležne institucije preduzmu konkretne korake koji će, gdje je to moguće, eliminisati uočene nedostatke u regulativi i administrativnim procedurama”, pojasnila je ona.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top