EIF i CKB malim i srednjim preduzećima garantuju 20 miliona eura podrške | Ekonomist

EIF i CKB malim i srednjim preduzećima garantuju 20 miliona eura podrške

Evropski investicioni fond (European Investment Fund) – EIF i Crnogorska komercijalna banka potpisali su ugovor o garanciji podrške malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori u okviru Programa za razvoj preduzetništva i inovativnost na zapadnom Balkanu (The Western Balkans Enterprise Development & Innovation Facility) – WB EDIF.

“Ugovor o garanciji za Zapadni Balkan ima za cilj da pod povoljnim uslovima, u naredne dvije godine, olakša malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori pristup finansiranju davanjem kreditnog pokrića za portfolio od 20 miliona eura”, navodi se u saopštenju CKB.

Direktor za garancije, obezbjeđenja i mikrofinansiranje EIF Alessandro Tappi saopštio je da je toj instituciji zadovoljstvo što potpisuje prvi ugovor o garanciji u drugoj fazi WB EDIF u Crnoj Gori.

“Ta garancija će malim i srednjim preduzećima poboljšati pristup finansiranju i podržati ih u njihovoj ulozi najvažnijih pokretača rasta lokalne ekonomije”, rekao je Tapi.

Glavni izvršni direktor CKB Szabolcs Horvath kazao je da CKB ima čast da bude prvi partner na zapadnom Balkanu koji potpisuje ugovor o garanciji kao rezultat visoke stope iskorišćenosti sredstava i dugoročne uspješne saradnje sa EIF.

“Za potrebe ovog programa, interno smo razvili EU plus terminski kredit uz meki kolateral kao sredstvo obezbjeđenja, što odgovara potrebama malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori. Vjerujemo da će ovaj instrument dati dodatni podsticaj razvoju malih i srednjih preduzeća i crnogorske ekonomije u cjelini”, zaključio je Horvath.

Program za razvoj preduzetnišva i inovativnost na zapadnom Balkanu je inicijativa koju finansira EU sa ciljem da se povećaju finansijska sredstava dostupna malim i srednjim preduzećima sa sjedištem na zapadnom Balkanu. Programom koordinira EIF, a on se sprovodi u bliskoj saradnji između vlada zapadnog Balkana, Evropske komisije, Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top