Jačanje regionalnih veza na Balkanu

“Regionalna saradnja nije strana zemljama Zapadnog Balkana, što potvrđuju brojne inicijative i sporazumi, ali i projekti u kojima je izražena spremnost na zajedničko učešće” rekao je ministar ekonomije Vladimir Kavarić na samitu “Partnerstva na Balkanu – jačanje regionalnih veza” koji je održan danas u Briselu. Ministar Kavarić je, učestvujući na panelu na temu “Uzimajući najbolje iz poslovanja na Balkanu” naglasio da je Vlada Crne Gore kontinuirano radila na poboljšanju investicionog ambijenta, prije svega kroz vladavinu prava, makroekonomsku stabilnost i konkurentan poreski ambijent. “U tom cilju, u fokusu ekonomske politike Vlade u 2016. godini ostaju: učvršćivanje makroekonomske stabilnosti i unapređenje konkurentnosti naše ekonomije” naglasio je Kavarić.

Osim toga, kako je naglasio ministar Kavarić, Crna Gora ima značajnu mrežu sporazuma o slobodnoj trgovini, a to su, prije svega, CEFTA i EFTA sporazumi i kao i sporazumi sa EU, Rusijom, Turskom i Ukrajinom.

“S obzirom na našu istorijsku povezanost, ali i geografski položaj, zemlje regiona suštinski ne treba da konkurišu jedna drugoj. Djelujući zajedno, konkurentniji smo na evropskom i svjetskom tržištu” istakao je ministar Kavaric, podsjećajući da zajednički nastupi, posebno u infrastrukturi, rezultiraju obezbjeđenje finansijskih sredstava za najznačajnije projekte.

„S tog aspekta izuzetno značajnim smatramo naše učešće u Berlinskom procesu, što je potvrđeno na Bečkom samitu u avgustu prošle godine. Završnim dokumentom Samita odlučeno je da se za region, a u okviru toga i za Crnu Goru, obezbijedi finansiranje projektne dokumentacije i dijela radova za neke od najznačajnijih infrastrukturnih projekata. Riječ je o projektima koji imaju regionalni značaj“ naglasio je ministar Kavarić.

Na panelu na kome je bilo rijeci o mogućnostima regionalne saradnje kroz intenziviranje saobraćajnih i energetskih veza, kao i stvaranjem uslova za privlačenje stranih investicija uprkos kontinuiranim ekonomskim neizvjesnostima, pored ministra Kavarića, učestvovali su i Kiril Kravčenko direktor NIS-a, Tanja Fajon član evropske parlamentarne delegacije za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo kao i Alan Paić, iz OECD-ovo programa investicija za Juogistočnu Evropu.

Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, biznis sektora i finansijskih institucija su se usaglasili da Balkan kao region ima potencijal prije svega u resursima koji su jos uvijek neiškoristeni u mjeri u kojoj je to valorizovano na niovu EU. Osim toga, Balkan, kako je naglašeno ima prespektivu kao budući dio Evropske Unije kao i zbog svog geografskog položaja, klime i ljudskih resursa. Potencijali za ulaganja su prepoznati u turizmu, energetici, saobraćaju kao i poljoprivredi, posebno u sektoru malih i srednjih preduzeća.

Na samitu koji je otvorio komesar Evropske unije za susjedsku politiku i proširenje Johanes Han učestvovala je i delegacija Skupštine Crne Gore koju čine Miodrag Vuković, Žana Filipović i Nikola Gegaj.

Samit su organizovali Prijatelji Evrope, u saradnji sa Fondacijom “Konrad Adenauer” i Programom Ujedinjenih nacija za razvoj.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top