Crnogorski Telekom usmjeren na promociju i podršku STEM znanja i vještina

Crnogorski Telekom posvećuje veliku pažnju promociji i razvoju STEM znanja i vještina i kao vodeći ICT inovator u zemlji već dugo prevazilazi ulogu klasične telekomunikacione kompanije.

Povodom početka akademske godine, iz Telekoma podsjećaju na značaj razvoja STEM oblasti, kao i saradnju sa Prirodno-matematičkim i Elektrotehničkim fakultetom, na osnovu koje će studentima i ove godine biti omogućeno sticanje praktičnih i teorijskih znanja u kompaniji.

Nova znanja i vještine ključna su za uspješno poslovanje i jedino razvojem STEM područja možemo odgovoriti na izazove koje donosi digitalna transformacija društva, koja mijenja naše navike i načine svakodnevne komunikacije. Ove promjene se direktno odražavaju na tržište rada, budući da kreiraju potrebu za novim profilom kadra koji će svojim znanjem moći da odgovori na savremene poslovne izazove.

STEM je, kao interdisciplinarno područje obrazovanja i naučnog djelovanja, usmjeren na povezivanje znanja i praksi iz različitih prirodnih disciplina – nauke, tehnologije, inženjeringa i matematike (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

STEM prožima gotovo sve aspekte naših života, a opšti trend digitalizacije dodatno podstiče potrebu za njegovom popularizacijom, te obrazovanjem i zapošljavanjem ljudi u STEM područjima. U prilog tome govore i statistički podaci, koji pokazuju da će u narednim decenijama biti udvostručena potreba za mladima koji posjeduju znanja u ovim oblastima. Imajući u vidu da su društva koja drže korak sa procesom digitalizacije značajno razvijenija i uspješnija od drugih, stručnjaci u oblastima nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike imaju ključnu ulogu u održivom razvoju i stabilnosti ekonomije svake države, pa i naše. Samim tim, stopa nezaposlenosti među STEM stručnjacima je izrazito niska, pa usmjeravanje profesionalnog razvoja na ove oblasti značajno povećava vidljivost i konkurentnost na tržištu rada.

Sa druge strane, neophodno je obezbijediti optimalne uslove za buduće STEM ambasadore kako bi mogli razvijati potrebna znanja i vještine u inspirativnom i sigurnom prostoru. Crnogorski Telekom, koji predvodi proces digitalizacije u zemlji i ima najveće resurse u ovoj oblasti, preduzima važne korake u pravcu razvoja STEM-a u Crnoj Gori. „Kroz saradnju sa Prirodno-matematičkim i Elektrotehničkim fakultetom, pružamo priliku studentima da stiču praktična i teorijska znanja i uče od vrhunskih stručnjaka iz navedenih oblasti. Dodatno, u okviru našeg donatorskog programa „Za svako dobro“, podržali smo više projekata koji podstiču razvoj interdisciplinarnih znanja u ranom uzrastu, te je uz našu podršku otvorena prva Robotička laboratorija za djecu i omladinu u Crnoj Gori. U Telekomu smatramo da su primjeri ovakve prakse snažan motiv mladim ljudima da svoj profesionalni i lični razvoj usmjere ka naučno-tehnološkim oblastima. STEM kompetencije su ključne za uspjeh u svim sferama i neophodne za uspješno snalaženje na budućem tržištu rada. Zato je od izuzetne važnosti da mladi budu svjesni značaja koji STEM ima za širu zajednicu, kao i potencijala koje ove oblasti imaju za profesionalni razvoj pojedinca u našoj zemlji.“ istakao je Miroslav Janičić, direktor Sektora za ljudske resurse u Crnogorskom Telekomu.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top